Psychologická podpora

... je pochopení a cesta k přijetí či ke změně

Nabízím individuální psychoterapii, individuální poradenství a konzultace.  

Zejména v oblastech mezilidských vztahů, partnerství, sexuální oblasti, životní spokojenosti, osobního rozvoje, stresu, závislostí, náročných životních událostí, úzkostných stavů, deprese, dále témat spojených s porodem, přerušením těhotenství, s raným mateřstvím a rodičovstvím.

AKTUÁLNĚ NABÍZÍM PŘEDEVŠÍM ONLINE TERAPII/KONZULTACE/PORADENSTVÍ. PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ I TERAPII V PŘÍRODĚ - WALKING THERAPY.

JAK PROBÍHÁ ONLINE SEZENÍ?

Přes komunikační aplikaci (Skype, Messanger, WhatsApp,...) jako video-hovor. Sedím u počítače, Vy můžete sedět také u počítače nebo uskutečnit video-hovor přes mobilní telefon. Výběr místa, kde jste Vy je na Vás, doporučuji klidné místo, kde nebudete po čas našeho setkání nikým rušeni a můžete v bezpečí mluvit.

Psychologická podpora při obtížích ve vztazích - Psychologická podpora pomáhá vztahům s druhými lépe porozumět, nahlédnout jak to "mám" já a jak to "mají" ti druzí. Baví mě poslouchat, jaké vztahy jsou a jak to máte se vztahy Vy.

Psychologická podpora při obtížích v sexuální oblasti. Praxe na sexuologickém oddělení mě připravila na to bavit se s Vámi i o intimních oblastech sexuálního života. Sexualita je naší nedílnou součástí. Nestraňme se hovorům o sexu, blízkosti a kontaktu. 

Psychologická podpora v krizi - krizová intervence - pomohu Vám se zorientovat v aktuálním pocitu nepohody, zmatení a chaosu.

Psychologická podpora při osobních obtížích - je běžné, že se lidé občas necítí dobře, můžeme tomu říkat deprese, úzkost, špatná nálada... Psychologická podpora pomáhá vyznat se ve svých emocích, hledá příčinu, přináší úlevu a změnu. Ráda Vás vyslechnu a prozkoumám s Vámi možné příčiny Vašich obtíží.

Psychologická příprava na porod - porod může být zásadním okamžikem v životě ženy. Porod ovlivňuje mnoho vědomých i nevědomých zážitků a prožitků z ženiny minulosti, ale také vnímání současnosti a očekávané budoucnosti. Na porod je možno pohlížet jako na proces se silným terapeutickým potenciálem, zároveň jsou to chvíle, kdy by žena měla dosáhnout naprostého uvolnění. Psychologická příprava na porod je užitečným krokem ke spokojenému porodu. Pomohu Vám s přípravou na porod.

Čemu je možné se při přípravě například věnovat... Jaký porod bych si přála? Jak dobře znám sebe a své tělo? Znám svoje vnitřní potřeby? Co mě posiluje? Co mě brzdí? Mám z něčeho obavy? Jak zvědomit obavy a proměnit je v pozitivum? Jak by mě mohly ovlivňovat u porodu rodinné vztahy? Mám dostatek podpory? Jaká podpora je pro mě nejvhodnější? Jak se mám uvolnit a relaxovat? ...

Poporodní psychologická podpora - může se stát, že proběhlý porod žena vnímá s nepříjemnými či jinými nevyhovujícími či zatěžujícími emocemi. Psychologické zpracování porodu napomáhá proměně těchto emocí. Pomohu Vám v poporodním období.

Psychologická podpora po přerušení těhotenství - samovolné i plánované přerušení těhotenství s sebou přináší mnoho zážitků a emocí, ani o jedné z událostí není běžné ve společnosti mluvit, přitom sdílení je jedním z nejdůležitějších ozdravných a úlevných mechanismů.Psychologická podpora v počátcích mateřství - mateřství může do života ženy přinést velké změny. Psychologická podpora pomáhá získat sebevědomí a kompetence v této nové roli, v roli matky, a překonat případné obtíže.

Konzultace pro rodiče - Pro rodiče, kteří si chtějí promluvit o čemkoliv týkajícím se rodiny, dětí a rodinných vztahů. Chtějí se svěřit, zajímá je názor někoho jiného nebo co je vlastně normální - a jestli je potřeba to řešit. Pro rodiče, kteří se ptají sami sebe: "Jsem dobrá máma?", "Jsem dobrý táta?". Pro rodiče, kteří se zajímají, vzdělávají, hledají cestu a přemýšlí, co je vlastně správně a který směr je ten nejlepší. Pro rodiče, kteří chtějí být autentičtí a neztratit sami sebe v množství výchovných přístupů. Pro rodiče, kteří toho mají někdy už prostě dost a chtějí vědět, co s tím.

Ceník


JEDNORÁZOVÉ SETKÁNÍ

Konzultace/psychoterapeutické poradenství/terapie

Délka setkání 60 minut
800 Kč

Délka setkání 90 minut

1200 Kč

Setkání o víkendu 60 minut

1000 Kč

OPAKOVANÉ SETKÁNÍ

Konzultace/psychoterapeutické poradenství/terapie

Délka setkání 60 minut
600 Kč

Délka setkání 90 minut

900 Kč

Setkání o víkendu 60 minut 

800 Kč

ZRUŠENÍ SETKÁNÍ

Konzultace/sezení rušte, prosím, v co největším předstihu, nejpozději však 24 hodin předem. Zrušení provedená v kratším čase než 24 hodin před setkáním, jsou účtována jako kdyby sezení proběhlo. (Zrušení na poslední chvíli neumožňuje čas, který byl rezervovaný pouze Vám, obsadit jinak.) Děkuji za pochopení.

Konzultace je možné uskutečnit i online (Skype, Messenger, WhatsApp,...)!

Ráda Vás uvidím a uslyším!