O MNĚ

Jmenuji se Pavla Cerhová Kořínková a jsem psycholožka a psychoterapeutka, ráda poslouchám lidské příběhy, jejich strasti i slasti. 

Baví mě spolu s klientkou či klientem bezpečně prozkoumávat a dotýkat se událostí z minulosti, které ať vědomě či nevědomě ovlivňují naši přítomnost. 

Těší mě s klientkami a klienty partnersky spolupracovat a společně nacházet cesty pro spokojeněnší a kvalitnější život. 

Ve své práci vycházím především z psychodynamické psychoterapie, jsou mi ale blízké i přístupy, které se zaměřují na práci s tělem, Mindfulness, Kognitivně-behaviorální terapie a EMDR (Eye Movement Desenzitization and Reprocessing) - pro práci s traumaty.

Ve své praxi poskytuji psychoterapeutické poradenství/konzultace a psychoterapii dospělým a dospívajícím ženám a mužům. 

Aktuálně jsou mými klientkami a klienty nejčastěji lidé žijící mimo svoji rodnou zemi. 

Profesně se věnuji také rodičům, především matkám. Moje vlastní zkušenosti a prožitky z mých porodů a mateřství mi otevřely novou oblast uplatnění i během rodičovské dovolené. Založila jsem a vedla jsem Sdílecí a podpůrnou skupinu pro matky, stále poskytuji konzultace rodičům.

projektu Vztek matek, se se třemi kolegyněmi věnujeme tématu vzteku v mateřství. Pořádáme sebezkušenostní workshopy, konzultace a kurzy pro matky na toto téma.

Názorově je mi blízké respektující rodičovství.

Po roce stráveném v Kanadském Vancouveru jsem se rodinou přesunula do Londýna, proto veškeré služby poskytuji pouze online, případně v Londýně. Děkuji za pochopení.

Vystudovala jsem nejprve ekonomii, ale až dokončení studia psychologie mi přineslo moji profesi psycholožky, které se s radostí věnuji.

Před nástupem na rodičovskou dovolenou v roce 2014 jsem pracovala jako intervizorka a vedoucí směny na Lince bezpečí (telefonická krizová linka pro děti a dospívající). Absolvovala jsem kurz a výcvik v krizové intervenci (telefonické i na chat na internetu).

Mám za sebou pětiletý Sebezkušenostní výcvik ve skupinové dynamické psychoterapii SUR (Skála, Urban, Rubeš) a výcvik EMDR (Eye Movement Desenzitization and Reprocessing) a různé psychologické praxe a stáže: více než roční působení v Psychiatrické nemocnici Bohnice na sexuologickém oddělení, stáž v krizovém centru Riaps, několikaletou dobrovolnou činnost v Bílém kruhu bezpečí - sdružení pro oběti trestných činů, stáž v nízkoprahovém středisku pro léčbu závislostí Drop In, praxi v Dětském domově se speciálními školami... 

Mám osobní zkušenost jako klientka s koučováním a s individální psychoterapií PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor) u Mgr. Michaela Vančury a s Biosyntézou u Dis. Kateřiny Sarkisové. 

Pracuji pod pravidelnou supervizí PhDr. JuDr. Stanislavy Dudové (dříve Dipl.KT Beate Alrich). 

Jsem kandidátní členka České asociace pro psychoterapii.

Narodila jsem se v roce 1983 v Prostějově na Moravě, ale od roku 2001 bydlím a působím v  Praze. V srpnu 2019 jsem se s rodinou přesunula do Vancouveru (Kanada). Aktuálně žiji s rodinou v Londýně, UK.

Životopis v odrážkách

Vzdělání:

 • EMDR (Eye Movement Desenzitization and Reprocessing) - Český institut pro psychotraumatologii a EMDR, 2021-2022
 • Snový život jako teoretické východisko psychosomatiky, Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. (10 hodin), 2021
 • Párová terapie - práce se zdravou vazbou a zdravou sexualitou, Český institut Biosyntézy (15 hodin), 2021
 • Výcvik v metodě zvládání vzteku - Liga otevřených mužů (40 hodin), 2019
 • Teoretické vzdělávání v psychoterapii SUR - Institut pro vzdělávání v psychoterapii (230 hodin), 2016 - 2019
 • Sebezkušenostní pětiletý psychoterapeutický výcvik SUR - vedoucí komunity K4 - Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. (600 hodin), 2012 - 2017
 • Kurz základní krizové intervence, Remedium (56 hodin), 2014
 • Výcvik v chatové krizové intervenci, Sdružení Linka bezpečí (16 hodin), 2013
 • Výcvik telefonické krizové intervence, Sdružení Linka bezpečí (140 hodin), 2002
 • Kurz Biosyntézy (16 hodin), 2013
 • Psycholog ve zdravotnictví - akreditovaný kvalifikační kurz - odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru Psycholog ve zdravotnictví., 2011
 • Universidad de Granada, Španělsko, Obor: Psychologie (studium ve španělském jazyce) roční studijní pobyt, 2009 - 2010
 • Univerzita Karlova, Praha, Obor: Psychologie (zakončeno Mgr., diplomová práce: Psychologické aspekty nošení dětí v šátku), 
 • Česká zemědělská univerzita, Praha, Obor: Agricultural Economics and Management (studium v anglickém jazyce, zakončeno Ing., diplomová práce: Ekonomická analýza ekologického zemědělství)
 • Česká zemědělská univerzita, Praha, Obor: Provoz a Ekonomika (zakončeno Bc.)


Vybrané pracovní zkušenosti:

 • Soukromá psychologická praxe (2017 - aktuální)  - individuální psychoterapeutické poradenství/konzultace a psychoterapie, konzultace pro rodiče, projekt Vztek matek - lektorování workshopů
 • Rodičovská dovolená  - lektorování kurzů vázání dětí do šátku na nošení dětí, dobrovolná činnost a lektorování programu pro rodiče s dětmi v Rodinném centru Letná
 • Sdružení Linka bezpečí - telefonická krizová intervence pro děti a dospívající, Praha, Pozice: Intervizor/Vedoucí směny dříve Samostatný konzultant
 • Tesco Franchise Stores ČR a.s. - síť prodejen potravin Žabka, Praha, Pozice: Franchisee Recruitment Specialist (organizace a vedení Assessment centra, nábor franšízantů, psychodiagnostika)


Vybrané praxe a stáže:

 • Psychiatrická nemocnice Bohnice, dlouhodobá praxe (režimové oddělení pro pacienty s nařízenou ochrannou léčbou sexuologickou - účast na psychoterapeutických skupinách)
 • Krizové centrum RIAPS
 • Nízkoprahové středisko Drop In o.p.s.
 • Institut pro výzkum rodiny, dlouhodobá účast na psychoterapeutických skupinách
 • Bílý kruh bezpečí o.s. - pomoc obětem trestných činů v ČR, Praha, dlouhodobá dobrovolná činnost
 • Dětský domov a speciální školy Čechy pod Kosířem

PŘEJETE SI DOMLUVIT SETKÁNÍ?