Ukázka z připravovaného filmu The Safe Birth

05.01.2017

"Během porodu je nejdůležitější chránit rodící ženu před čímkoliv, co by mohlo stimulovat její neocortex (šedou kůru mozkovou)... znamená to vyhnout se za každou cenu také verbální komunikaci s ní..."  

Michel Odent (v ukázce)